Armatura wodociągowa

W naszej ofercie posiadamy:

hydranty,

kolana,

kołnierze stalowe, żeliwne i nierdzewne,

kształtki FF, FW,

łączniki RK, łączniki RR, łączniki ŁKR,

łączniki i nasady do węży,

nasuwki,

nawiertki,

obejmy do nawiercania przyłączeniowe,

obudowy do zasuw i nawiertek,

przepustnice,

skrzynki uliczne,

trójniki,

węże strażackie,

włazy żeliwne,

zasuwy,

zawory.